Njoftim për marrëveshjet e kontraktuara 2020

1. Njoftim për lidhje të marrëveshjes për furnizim të materialeve për Zyrë dhe tonerë:

2. Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizim të licencave për softuer –  Adobe Creative Cloud for teams
3.  Njoftim për marrëveshjen e kontraktuar për furnizimin publik të shërbimeve – Kontrolle shëndetësore të të punësuarve 
4. Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizim publik të mjeteve higjienike
5. Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizim publik të shërbimeve nga telefonia fikse, variant rezerv të lidhjes së internetit, televizionit dhe wi-fi 4G
6. Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizim publik të shërbimeve- Huazim të pajisjeve firewall dhe serviseve për firewall
7. Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizim publik të shërbimeve për qasje deri te Servisi gazetaresk ndërkombëtar i fotove të Agjencisë Evropianë Presfoto- EPA
8. 25.09.2020 Njoftim për marrëveshje të lidhur për furnizime publike të shërbimeve të kontabilitetit 
9. 19.10.2020 Lajmërim për marrëveshje të lidhur për furnizim publik të shërbimeve për transport me taksi 
10. 09.11.2020 Njoftim për lidhje të kontratës së furnizimit publik për servisim dhe mirëmbajtje të automjeteve zyrtare

11. 16.12.2020 Njoftim për kontratë të lidhur për furnizim publik të maskës mbrojtëse N 95/KN 95/FFP2 
12. 16.12.2020 Njofti16.12.2020 Njoftim për kontratë të lidhur për furnizim publik për pajisje mbrojtëse për një përdorim 
13. 16.12.2020 Njoftim për kontratë të lidhur për furnizim publik për koncentratin e lëngshëm për pastrimin dhe dezinfektimin e sipërfaqeve të punës 
14. 16.12.2020 Njoftim për kontratë të lidhur për furnizim publik për maskë mbrojtëse- vizir 
15. 16.12.2020 Njoftim për kontratë të lidhur për furnizim publik për maskë mbrojtëse për një përdorim 
16. Njoftimi i kontratës për prokurimin publik të shërbimeve për qasje në shërbimin fotografik ndërkombëtar të autorit të Agjencisë Evropiane të Shtypit (EPA)

Butoni Kthehu në krye
Mbylle