Njoftim për marrëveshje të realizuara 2019

1. Njoftimi për kontratën e realizuar të prokurimit publik për shërbimin e zhvendosjes
2. Njoftimi për kontratën e realizuar për prokurimin publik të pajisjeve fotografike
3. Njoftimi për kontratën e realizuar të prokurimit publik për lexuesin e barkodit
4. Njoftimi për kontratën e realizuar për prokurimin publik të projektorit dhe kanavacës
5. Njoftimi për kontratën e realizuar për prokurimin publik të pajisjeve të TI -së
6. Njoftimi i kontratës së realizuar për prokurimin e aparateve televiziv
7. Njoftimi për kontratën e realizuar për prokurimin e pajisjeve profesionale audio dhe video
8. Njoftimi për kontratën e realizuar për prokurimin e mobilieve të zyrës
9. Njoftimi për kontratën e realizuar për prokurimin publik të karburantit për automjetet motorike
10. Njoftimi për një kontratë të realizuar për prokurimin publik të produkteve të higjienës
11. Njoftimi për kontratën e realizuar për prokurimin publik të shërbimit të transportit taksi
12. Njoftimi për kontratën e realizuar për prokurimin publik të telefonisë fikse, televizionit dhe variantit rezervë të lidhjes në internet 02132/2019
13. Njoftimi për kontratën e realizuar për prokurimin publik të pajisjeve të informacionit 07780/2019
14. Njoftimi për kontratën e realizuar të prokurimit publik për pajisje profesionale audio dhe video 10969/2019

Butoni Kthehu në krye
Mbylle