MIA Flesh SQMIA Radio Flash SQ

MIA FLESH

Shkup – Me kërkesë të Inspektoratit Shtetëror për Transport, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve solli vendim për marrjen e licencës për punë transportuesit “Boga Trans” nga Shkupi me të cilën përkohësisht i ndalohet kryerja e veprimtarisë transportuesit, me çka iu merren licencat për transport të brendshëm dhe ndërkombëtar të udhëtarëve, si dhe certifikatat nga licencat.

Butoni Kthehu në krye
Mbylle