Informacione me karakter publik

1. Statuti i shoqërisë aksionare “Agjencia Informative Mediatike” – MIA, në pronësi shtetërore

2. Rregullore me organogram për organizimin e brendshëm

3. Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës

4. Listë e të punësuarve në këtë institucion me pozicionet, e-mailet zyrtare dhe telefonat zyrtarë

5. Lista e çmimeve (çmimore për shitjen e lajmeve dhe serviseve informative)

6. Raporte revizore

7. Lista e informacioneve me karakter publik dhe kontakti i personit i cili është i angazhuar për informacionet e karakterit publik

8. Udhëzim për pranimin e fletë-paraqitjeve për informatorë

9. Person i autorizuar për pranimin e fletë-paraqitjeve nga informatorë

10. Emri dhe mbiemri i oficerit për mbrojtjen e të dhënave personale, pozita në institucion, e-maili zyrtar dhe numri zyrtar i telefonit

11. Llogaridhënie për shpenzimet zyrtare të bartësve të funksioneve publike në SHA “MIA” – Shkup

12. Marrëveshje kolektive e SHA “MIA”- Shkup

13. Plan vjetor për parandalimin e korrupsionit për vitin 2021

Butoni Kthehu në krye
Mbylle