Фото MKФото Сторија MK

59 години после земјотресот

59 години после земјотресот

Копче за почеток
Затвори